Nařízení hygieny

Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví č.j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN ze 24. září 2020, čl. II, bod 2 a 4 se s účinností od 25.9...

More

Ledové obrázky

Ledové obrázky

Konečně jsme se také dočkali pravé zimy a sněhu. S dětmi jsme dělali pokus, jak nám rychle zmrzne venku voda. Vytvořili jsme ledové obrázky...

More

Nové IT prostředky

Nové IT prostředky

Od ledna 2021 máme schválenou dotaci na projekt Šablony III. Peníze jsme využili na nákup IT prostředků. Budeme pracovat s interaktivní tabulí, s...

More