Šárka Svobodová
Šárka Svobodová

Asistentka pedagoga

E-mail: skolka@linet.cz
Telefon: 312 576 590

Nastoupila do naší školy jako asistent pedagoga k dítěti s poruchou autistického spektra a s vývojovou dysfázií. Vede kroužek Šikula, kde se děti seznamují s opravdovým nářadím a pracují s ním. Je posilou našeho pedagogického týmu.

.

Zpět na učitelé

Add Comment