Rozjíždíme nový projekt „IT VZDĚLÁVÁNÍ U DĚTÍ“ v rámci kterého se děti seznamují s IT technikou.

Jsme škola otevřená a přátelská k rodičům i dětem. Chceme dětem připravit vzdělanostní základ, který jim bude otevírat cestu k celoživotnímu rozvoji, učení a společenskému uplatnění.

Naší snahou  je ve velké míře spolupracovat s rodinami našich dětí, vtahovat rodinu k nám do školy, aby se mohli rodiče spolupodílet na plánování programu školy, vnímat školu jako partnera, ne soupeře, či placenou službu

Více zde

Jana Seghmanová

Ředitelka předškolního zařízení

Ivana Trnková

Učitelka a chůva

Kateřina Řeháková

Asistentka pedagoga

Šárka Svobodová

Asistentka

Veronika Posová

v současné době na MD