Specifikem naší školy je projekt „Malí vynálezci z Linetky“, v rámci kterého se děti seznamují s procesem výroby firmy LINET.

Jsme škola otevřená a přátelská k rodičům i dětem. Chceme dětem připravit vzdělanostní základ, který jim bude otevírat cestu k celoživotnímu rozvoji, učení a společenskému uplatnění.

Naší snahou  je ve velké míře spolupracovat s rodinami našich dětí, vtahovat rodinu k nám do školy, aby se mohli rodiče spolupodílet na plánování programu školy, vnímat školu jako partnera, ne soupeře, či placenou službu

Více zde

Jana Řeháková

Ředitelka předškolního zařízení

Ivana Trnková

Učitelka a chůva

Kateřina Řeháková

Asistentka pedagoga

Šárka Svobodová

Asistentka

Jiří Charypar

Externí učitel zájmových kroužků ( hudba a flétna)

Veronika Posová

v současné době na MD