Historie

Naše firemní škola vznikla za podpory Evropských sociálních fondů a firmy Linet s.r.o. Je v provozu od 7.9.2009. Kapacita školy je 41 dětí. Provozní doba školy je přizpůsobena potřebám zaměstnancům firmy Linet. 

Škola pracuje podle vzdělávacího programu „Začít spolu“, který klade důraz na individuální přístup k dětem. K dispozici je zde tělocvična a dětské hřiště. Linetka je moderně vybavena a splňuje všechny požadavky pro předškolní vzdělávání. O děti pečují kvalifikovaní pedagogové, kteří uplatňují moderní trendy ve výchově a vzdělávání. 

V současnosti se naše škola zaměřuje na IT vzdělávání dětí a podporu dětí s odlišným mateřským jazykem i na děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Prošli nám zde děti s poruchou autistického spektra, dětským mutismem i s narušenou komunikační schopností. Máme k dispozici dva asistenty pedagoga, kteří pomáhají právě s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami.   
 

Naše poslání

Jsme škola otevřená a přátelská k rodičům i dětem. Chceme dětem připravit vzdělanostní základ, který jim bude otevírat cestu k celoživotnímu rozvoji, učení a společenskému uplatnění. 

Naší snahou je ve velké míře spolupracovat s rodinami našich dětí, vtahovat rodinu k nám do školy, aby se mohli rodiče spolupodílet na plánování programu školy, vnímat školu jako partnera, ne soupeře, či placenou službu. V poslední době naši školu hodně navštěvují děti s odlišným mateřským jazykem, je se snažíme podporovat výukou češtiny a tím jim usnadnit vstup do základní školy. 

Když dáte vaše dítě do Linetky, tak ho naučíme:

 • Začlenit se do kolektivu
 • Základům slušného chování
 • Poznávat barvy a tvary
 • Předmatematickým dovednostem
 • Správné výslovnosti
 • Základům o přírodě
 • O počasí
 • O zvířatech
 • O dopravě
 • O hudbě
 • O lidech i o jejich odlišnostech
 • O bezpečném chování
 • O důležitosti správné výživy a pohybu
 • O komunikaci mezi lidmi

Děti se v naší MŠ seznamují s důležitostí lidské práce, fyzicky se seznamují s nářadím a technickými činnostmi. Součástí vzdělávacího programu je i kulturní vyžití (divadla, zájmové kroužky, akce pro děti i rodiče) a přirozený pohyb dětí.

Děti z Linetky odcházejí dobře připravené na vstup do ZŠ.

 

Učitelé

Všichni pedagogové se zúčastnili vzdělávacího projektu „Přátelská školka“ viz.

Více o učitelích
 

Vybavení

Naše školní zahrada je vybavena herními prvky jako jsou pružinové houpačky, skluzavky, vahadlová houpačka, 2 pískoviště s pergolou. Nyní je rozšířena i o svah, který se zatravní a do budoucna vybaví skluzavkou do svahu. Děti mají k dispozici mnoho venkovních hraček, kol, tříkolek i odstrkovadel. Samozřejmostí jsou lavičky, stolky, slunečníky, vybavení pískovišť a hřiště.

Děti mají k dispozici moderní tělocvičnu s kobercem, trampolínou, žebřinami, lavičkami, žíněnkami, švédskou bednou, odrážedly a molitanovým bazénem s míčky.

Škola je zabezpečena proti útoku (Směrnice o zabezpečení objektu proti útoku a omezení jejich dopadů č.7/2023) Linetka je součástí firmy Linet s.r.o., který je celý oplocen a hlídán. Hlavní vchod do školy je uzavřený, do školy se dostanou pouze zákonní zástupci dětí nebo osoby dopředu nahlášené. Škola je vybavena kamerou a videotelefonem. Klíče od vchodu mají pouze zaměstnanci školy.

 

 
 
 

Projekty a certifikáty

Projekt HRAD

Název projektu: HRAD – pracujeme Harmonicky, Rovnovážně, Alternativně i Doma

Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Zadavatel/koordinátor: LINET spol. s r.o.

Partneři: Kolpingova rodina Smečno a Mateřská škola Linetka, s.r.o.

Hlavním cílem projektu je: vytvoření komplexní metodiky slaďování rodinného a pracovního života (WLB) a rovných příležitostí (RP) využitelné i pro další zaměstnavatele mimo společnost žadatele. Projekt tak bude mít dopad na kvalitu života v daném regionu. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vytvoření metodiky „Strategie podpory Work &L ife Balance a podpory rovných příležitostí“, která bude podporu v oblasti WLB a RP řešit komplexně, ale zároveň bude obsahovat konkrétní kroky a nástroje pro realizaci podpory. Metodika bude postavena na několika pilířích, které budou otestovány pilotně v podmínkách společnosti LINET. Testování bude na konci projektu vyhodnoceno a metodika upravena o zjištěné nedostatky. Poznatky budou předány dalším zaměstnavatelům v regionu.

Projektový manažer: Bc. Lubomíra Pišťáková, [email protected], tel. 312 576 496

Mateřská škola přátelská k dětem a rodičům

Pedagogický sbor naší školy prošel 3 letým vzdělávacím programem akreditované vzdělávací instituce MŠMT Alfa Human Service a získal tak certifikát „Mateřská škola přátelská k dětem a rodičům“.
Cílem bylo posilování výchovných a manažerských kompetencí pedagogů v MŠ. Pedagogové se učili pracovat na sobě samých v oblasti vlastní psychické stability, sebehodnocení, základních komunikačních dovedností v týmu a v kontaktu s rodiči dětí. Tímto projektem si zvýšili odbornost s důrazem na respekt, porozumění a humanitu.
Více informací o podmínkách certifikátu naleznete na http\\www.alfabet.cz

V letošním roce pedagogové obhájili prodloužení certifikátu.