Přijímání dětí do MŠ Linetka

Potřebné formuláře a dokumenty pro přihlášení vašeho dítěte do školky Linetka najdete v sekci Dokumenty.

Provozní doba

Od 1.9.2019 bude škola otevřena od 5:45 do 17:00.

 

V době všech prázdnin je omezený provoz od 5:45 do 16:00.

Škola bude uzavřena:

  • Během jarních prázdnin
  • Během celozávodní dovolené + 1 týden
  • Během vánočních prázdnin
  • V přípravném týdnu ( poslední týden v srpnu)

Poučení o chování dětí, bezpečnosti a ochraně zdraví v budově MŠ i při pobytu venku

1. Upozornit děti na nebezpečná místa v terénu, na školní zahradě, při vycházkách.
2. Nesahat na neznámé předměty, zejména injekční stříkačky, jehly. Nelézt do zakázaných prostorů.
3. Nedráždit a nesahat na neznámá zvířata a chránit se před jejich kousnutím nebo bodnutím.
4. Upozornit děti na nebezpečí ohně, zákaz hraní si s ohněm.
5. Poučit děti o nebezpečí chození s cizími lidmi, braní si dárků od cizích lidí.
6. Nedávat do úst nalezené potraviny, nesahat do popelnic a kontejnerů.
7. Neházet po sobě kameny, hračky, příbory a větve.
8. Na vycházkách po sobě nešermovat klacky.
9. Nedávat do úst žádné plody bez souhlasu učitelky.
10. Chodit ze schodů pomalu, s odstupy, nestrkat kamarády.
11. V umývárně nerozstřikovat vodu, neklouzat se a neběhat, na vše rozlité upozornit učitelku.
12. Nelézt na kryty ústředního topení.
13. Nechodit do skladů, kuchyněk a úklidových prostor.
14. Seznámit děti se základními pravidly silničního provozu.