Jana Seghmanová
Jana Seghmanová

Ředitelka předškolního zařízení

E-mail: [email protected]
Mobil: 725 511 065

Ve vedení školy je od jejího vzniku. Učí ve třídě Broučků (starší děti a předškoláci ) a  je logopedickým asistentem, vede kroužek Breptík. Vede tým pedagogů a společně naplňují vizi školy otevřené dětem a rodičům. Školy, kde si děti nejen hrají, ale získávají spoustu znalostí a zkušeností. Školy pracující ve vzdělávacím programu „Začít spolu“.

Zpět na učitelé