Jana Seghmanová
Jana Seghmanová

Ředitelka předškolního zařízení

E-mail: [email protected]
Mobil: 725 511 065

Ve vedení školy je od jejího vzniku, od roku 2009. Učí ve třídě Broučků (starší děti a předškoláci ), je také logopedickým asistentem v kroužku Breptík. Věnuje se výuce češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem a jejich přípravou na školu. Zaměřuje se na používání IT techniky a práce s ní. Vede tým pedagogů a společně naplňují vizi školy otevřené a přátelské k dětem i rodičům. Školy, kde si děti nejen hrají, ale získávají spoustu znalostí a zkušeností. Školy pracující ve vzdělávacím programu „Začít spolu“. 

 

 

Zpět na učitelé